ANBI KvK nr. 30 188 772
Giro DNP 9 604 901

DNP is, zoals dat officieel heet, een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat een gift aan DNP voor u boven een bepaalde drempel aftrekbaar is van de belastingen.

Als u een bijdrage wilt leveren kan dat o.a. door een financiƫle bijdrage te storten op ons gironummer 9 604 901


Het DNP bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit biologen die al sinds 1985 actief zijn in Peru. We werken nauw samen met andere non-profit organisaties (ngo's), dorpsgemeenschappen, lokale en Peruaanse overheden.

Henk Hoogeboom

Henk Hoogenboom
Voorzitter stichting Duurzaam Natuurbehoud Peru.

Bert de Boer

Bert de Boer
Secretaris van DNP Voorzitter van APCT Oud directeur Apenheul.

Hans Dignum

Hans Dignum
Onze man in het veld. Voorzitter van onze dochterorganisatie UCUMARI.

Kunt u iets doen?

Natuurlijk, alle hulp is meer dan welkom. Dat kan op verschillende manieren:

   Deux Montagnes, Edith Cammenga

Deux Montagnes, Edith Cammenga
Krijt,aquarel,potlood

 


Sponsoren

www.greenline.info, Ernest en Erna Gratama van Andel Tandarts en mondhygiƫniste, Paul Verbeek Tandarts.


Vogels kijken?

Vogels kijken in Peru is waanzinnig leuk. Peru is namelijk een van de meest vogelrijke landen ter wereld, met meer dan 1800 vogelsoorten.

 

DNP

Het nevelwoud in noordoost Peru wordt bedreigd door ongecontroleerde landbouw en veeteelt, boskap, bosbranden, mijnbouw en door gebrek aan kennis bij de lokale bevolking . Om aan te tonen dat het gebied een uitzonderlijke flora en fauna heeft die de moeite van het beschermen waard is hebben we in 2003, 2007 en 2008 expedities en inventarisaties diep in het nevelwoud georganiseerd. Inmiddels zijn de eerste successen behaald. Het overgrote deel van de plaatselijke bevolking is voor de bescherming van de natuur en sinds 2013 is een gebied van meer dan 46.000 hectare als beschermd gebied aangewezen. Maar de natuur is nog lang niet beschermd!

bosbrand Boskap
Branden en kappen zijn grote bedreigingen.


Wie zijn wij?
Wij zijn drie biologen en vormen het bestuur van een Nederlandse stichting die zich inzet voor natuurbehoud in het noorden van Peru. We zijn mensen uit de praktijk. We doen dat samen met de lokale bevolking, heel praktisch en direct.

Waar werken we?
In de nevelwouden tussen Andes en Amazone. Het centrale dorp in deze omgeving is Lymebamba. het dorp dat de uitvalsbasis is voor het te beschermen gebied is Los Chilchos (zie tab: Het beschermde gebied)

Werkgebied Los ChilchosWerkgebied Los Chilchos. Het centrale plein van Los ChilchosHet centrale plein van Los Chilchos.

 

Waaraan werken we?
Sinds het jaar 2000 zetten wij en onze partners APCT en UCUMARI ons in om de natuur in Noord-Peru te beschermen. In 2013 is dat ook daadwerkelijk gelukt!

Het beschermde gebied
Op 24 november 2012 heeft een gebied van ruim 46.000 hectare een beschermde status verkregen, het area de conservacion privada "Los Chilchos".

Het drie meren gebiedHet drie meren gebied valt binnen het beschermde gebied.

 

bescherm gebiedHet beschermde gebied.

Onze aanpak
Het bestuur van de stichting bestaat uit biologen die al sinds 1985 actief zijn in Peru. We werken nauw samen met andere non-profit organisaties (ngo's), dorpsgemeenschappen, lokale en Peruaanse overheden. De kracht van onze aanpak: de directe contacten, de samenwerking van gedreven personen en onze gedegen kennis van de lokale omstandigheden.

In het verleden is bij het geven van ontwikkelingshulp en bij het opzetten van natuurbescherming veel misgegaan. Problemen ontstonden vaak door slechte communicatie waardoor partijen elkaar niet begrepen. Voor sommige mensen geldt dat iets dat je voor niets krijgt ook geen waarde kan hebben. Voor natuurbeheerders stond en staat vaak de natuur centraal en wordt min of meer voorbij gegaan aan de noden en het gedachtengoed van de plaatselijke bevolking. Er werd en wordt nog steeds van uit gegaan dat natuurbescherming logisch gevonden wordt door iedereen. Maar dat is niet altijd logisch. Zeker niet als er zo veel natuur in je omgeving is, je niet beschikt over elementaire zaken als elektriciteit, schoon drinkwater, medische hulp en scholing.

Ons uitgangspunt is: niets voor niets
We vragen de bevolking de natuur te beschermen maar wat hebben we ze te bieden?

Door de bevolking van Los Chilchos en aanliggende dorpen de mogelijkheid te geven om op een duurzame manier koffie te telen krijgen deze mensen de mogelijkheid geld te verdienen waarmee ze hun levensomstandigheden kunnen verbeteren. APCT garandeert deze mensen een heel erg eerlijke prijs voor de koffie en een gegarandeerde afname. Bovendien worden ze via APCT gesteund door koffie-experts , wordt de koffie verwerkt, opgeslagen en naar Europa vervoerd. De koffieboeren wordt gevraagd om de natuur te beschermen.

Maar niet alleen de koffieboeren worden geholpen ook mensen die daar niet veel voor voelen of zelfs tegen natuurbescherming zijn. Via onze projecten (zie projecten) helpen we de hele bevolking. Het meest directe project waar iedereen iets aan heeft is het tandartsenproject. Dit project betreft de opleiding van een jonge vrouw, Cleidy Briones, tot tandarts )(zie projecten).

Hoe financieren we onze projecten?
De benodigde fondsen en middelen komen tot nu toe van donaties van APCT (Apenheul Primate Conservation Trust) en particulieren. Aan onze zusterorganisatie in Peru (UCAMARI) is door het RABO foundation fund het mogelijk gemaakt om beginnende koffieboeren een microkrediet te verlenen.