ANBI KvK nr. 30 188 772
Giro DNP 9 604 901

DNP is, zoals dat officieel heet, een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat een gift aan DNP voor u boven een bepaalde drempel aftrekbaar is van de belastingen.

Als u een bijdrage wilt leveren kan dat o.a. door een financiële bijdrage te storten op ons gironummer 9 604 901


Het DNP bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit biologen die al sinds 1985 actief zijn in Peru. We werken nauw samen met andere non-profit organisaties (ngo's), dorpsgemeenschappen, lokale en Peruaanse overheden.

Henk Hoogeboom

Henk Hoogenboom
Voorzitter stichting Duurzaam Natuurbehoud Peru.

Bert de Boer

Bert de Boer
Secretaris van DNP Voorzitter van APCT Oud directeur Apenheul.

Hans Dignum

Hans Dignum
Onze man in het veld. Voorzitter van onze dochterorganisatie UCUMARI.

Kunt u iets doen?

Natuurlijk, alle hulp is meer dan welkom. Dat kan op verschillende manieren:

   Deux Montagnes, Edith Cammenga

Deux Montagnes, Edith Cammenga
Krijt,aquarel,potlood

 


Sponsoren

www.greenline.info, Ernest en Erna Gratama van Andel Tandarts en mondhygiëniste, Paul Verbeek Tandarts.


Vogels kijken?

Vogels kijken in Peru is waanzinnig leuk. Peru is namelijk een van de meest vogelrijke landen ter wereld, met meer dan 1800 vogelsoorten.

 

Onze projecten

 

1. Natuurbescherming

Beschermd gebiedbeschermd gebied

Sinds eind 2007 is DNP/UCUMARI in gesprek met de Campasina Leimebamba over het instellen van een regionale beschermingszone van enkele tienduizenden hectaren in de bovenloop van de Utcubamba. Het idee van een regionale beschermingszone is afkomstig van de Campasina (boerengemeenschap) zelf. Het gebied in de bovenloop is van belang voor Leymebamba en omliggende dorpen als drinkwaterbron. Doordat er recent boeren het gebied zijn binnengedrongen wordt de drinkwatervoorziening bedreigd. Door de akkerbouw en veeteelt komen er bestrijdingsmiddelen, bacteriën en andere ziekteverwekkers in het water. In 2012 is door de regering een gebied van ruim 46.000 hectare als beschermd natuurgebied aangewezen, het area de conservacion Los Chilchos.

Het drie meren gebiedHet meer van de Condor ligt in het beschermde gebied 46.000 hectare beschermd gebied.

MistbosHet wordt mistbos genoemd... Mistbosen is onwaarschijnlijk mooi.
MistbosMet onverwachte bewoners. MistbosMoeder met jong.
SlangStille bewoners. vlinderWaanzinnig mooie vlinders.
SlangOogverblindende orchideeën. AapZeldzame en vertederende apen.
VogelEen ongelofelijke rijkdom aan vogels... kleurijke mensenen kleurrijke mensen.

Verworven terreinen

Met financiële hulp van IUCN is in 2005 rond het meer El Plomo een stuk grond verworven van ca. 35 ha. Niet zo groot maar wel bijzonder waardevol. Bovendien is het wellicht het mooiste uitzichtpunt in Noord Peru. Je kijkt uit over de drie daar gelegen hoogland meren, de Laguna de los Condores, Quinte Cocha en El Plomo.

Laguna de los CondoresHoog boven Laguna de los Condores... El Plomoen El Plomo.

Met financiële hulp van APCT is in 2005 tussen Leymebamba en Los Chilchos een terrein verworven van ca. 1000 ha. Dit gebied is nagenoeg intact.

Met financiële hulp van APCT is in 2006 een kleine akker langs de Rio Blanco verworven. Deze aankoop was van strategisch belang. Hierdoor zijn er geen landbouwactiviteiten meer aan deze kant van de rivier.

Begin 2008 is daarom een verkennend onderzoek gedaan in de bovenloop van de 3 meren. Op een hoogte van ca. 3500 meter is een prachtig veengebied met op de bergwanden een wonderschoon mistbos bezocht. We hebben daar de sporen van de poema, de brilbeer en verschillende hertensoorten gevonden. Bovendien hebben we de zwaar behaarde huid van een gordeldier aangetroffen. We hebben inmiddels de eigenaar van dit gebied laten weten dat we geïnteresseerd zijn om dit terrein te verwerven.

In 2014 zal met steun van IUCN/NL circa 500 hectare bos worden aangekocht rond de eco-lodge Laurel.

2. Onderzoek

Het onderzoek dat wij uitvoeren heeft als doel aan te tonen dat gebieden het beschermen waard zijn. In 2003, 2007 2008 en 2009 hebben we onderzoek uitgevoerd naar de natuurwaarden van het gebied ten oosten van Leymebamba.

De expeditie in 2003 in het gebied van de Laguna de los Condores en in het gebied rond het dorp Los Chilchos overtrof onze verwachtingen. We vonden een enorme soortenrijkdom, veel endemische soorten(soorten die alleen in Peru voorkomen en nergens anders op de wereld), veel soorten die hoog op de lijst van met uitsterven bedreigde (dier-)soorten staan en een ongekend groot aantal soorten die tot dan toe nog voor de wetenschap onbekend waren. We hebben daarmee aangetoond dat het gebied een biodiversity hotspot is. Voldoende reden dus om te beschermen.

3. Bescherming archeologische sites

Al sinds 1997 zijn we betrokken bij het beschermen van archeologische sites in het gebied rond de Laguna de los Condores en Quinte Cocha. Uit eigen middelen, en later met hulp van IUCN Nederland, hebben we bewaking ingesteld om te voorkomen dat de daar aanwezige archeologische sites leeggeroofd zouden worden.

In 2003 hebben we in samenwerking met de Peruaanse autoriteiten een deel van de sites veilig gesteld. De historisch meest belangrijke voorwerpen zijn naar het regionale museum in Leimebamba gebracht. In dit museum zijn enkele honderden mummies te bewonderen van de Chachapoyas cultuur en vele gebruiksvoorwerpen tentoongesteld. Het is absoluut de moeite waard dit museum te bezoeken.

Tijdens de expeditie in 2003 is een grote tempel gevonden en verschillende chulpa’s (grafkamertjes). We hebben dit gemeld aan de lokale autoriteiten. Het onderzoek aan deze bijzonder site is in voorbereiding.

In 2007 hebben we rotstekeningen (petroglyfen) aangetroffen. We hebben dit gemeld aan de lokale autoriteiten.

4. Ecologische koffieteelt

In nauwe samenwerking met APCT & Darboven en met financiële hulp van de Rabo-foundation is de bevolking van Los Chilchos, Anasco pueblo en Canaan de mogelijkheid geboden om ecologische koffie te gaan verbouwen. De ecologische koffieteelt is een goed alternatief voor de natuur verwoestende veeteelt.

Aan het verkrijgen van een microkrediet, en aan de afname garantie van 1500 kg bonen per familie, en de hoge gegarandeerde prijs zijn een aantal voorwaarden verbonden:

· De koffie dient op een ecologische en verantwoorde manier te worden geteeld. Dit betekent:

· Er mag geen uitbreiding van de veestapel komen

· Er mag geen kunstmest of bestrijdingsmiddelen worden gebruikt

· Er mag geen primair bos worden gekapt of gebrand

· Er mogen geen katachtigen, vogels of apen worden gedood

· Er mag geen grafroof plaatsvinden

Inmiddels hebben meer dan 90 gezinnen zich aangemeld en zijn bezig ecologische koffieplantages op te zetten.

koffieplantage

Sinds 2005 wordt in Apenheul, het Gayapark en La Vallée des Singes deze ecologische koffie aan de bezoekers geschonken.

De organisatie van dit project is volledig in handen van APCT.

5. Ecotoerisme

Ons uitgangspunt voor ecotoerisme is dat de lokale bevolking er economisch bij gebaat moet zijn Bij alle tochten worden lokale gidsen en muilezeldrijvers in gezet. Voor deze mensen - voornamelijk boeren die van de veeteelt leven - is ecotoerisme een welkome bron van inkomsten die niet ten koste gaat van het nevelwoud. En omdat zulk ecotoerisme van belang is voor de lokale economie, is het ook voor de boeren een belangrijke reden om natuur en archeologische sites daadwerkelijk te gaan beschermen.
Met financiële hulp van APCT zijn op verschillende locaties prachtige ecolodges gebouwd. Sinds 2003 hebben verschillende groepen reizigers kennis gemaakt met de schoonheid van het Noorden.

6. Tandheelkundige zorg

Tandhygiëne is nagenoeg onbekend in de omgeving van Leymebamba. Mensen hebben al op jonge leeftijd veel last van extreme tandbederf. Geld om naar de tandarts te gaan hebben ze niet. In de dorpen Los Chilchos, Anasco en Canaan is geen tandarts. In Leymebamba werkt Joacquin Briones als tandentrekker en kunstgebitmaker. Zijn kennis en kunde heeft hij opgebouwd door eerst deels zijn eigen gebit te trekken.

kunstgebit kunstgebit Cleidy
Joacquin en zijn dochter Cleidy helpen een vrouw aan een kunstgebit.

Zijn dochter Cleidy is begin 2009 afgestudeerd in het maken van tandprothesen. In augustus 2009 is Cleidy begonnen met haar opleiding tot tandarts aan de Universiteit Inca Garzilazo de la Vega in Lima.

TandartsIn 2013 is een bezoek gebracht aan Cleidy en haar familie. Aansluitend is onderzoek gedaan naar de conditie van de gebitten van kinderen in het dorp Los Chilchos en zijn vele pijnlijke situatie verholpen. Samengevat: van de 30 gecontroleerde kinderen was er slechts één die geen zichtbare cariës had. Vele kinderen en inwoners konden niet geholpen worden omdat de situatie te complex was om in het veld behandeld te worden.

Een aantal tandartsen in Gouda en Rotterdam steunen Cleidy en haar vader, en daarmee de dorpsgemeenschappen van Leimebamba en Los Chilchos.

7. Zorg voor schoon drinkwater

Schoon drinkwater is een groot probleem in het noorden van Peru. De burgemeester van de regionale hoofdstad Chachapoyas (25.000 inwoners) heeft ons om hulp gevraagd. Niet alleen de hoofdstad heeft hulp nodig maar zeker ook Leymebamba (7000 inwoners) en de dorpsgemeenschappen rond Los Chilchos (600 inwoners).

In het hoog gelegen drinkwaterwingebied (3000-4000 m) van Leymebamba e.o. worden veel bestrijdingsmiddelen gebruikt en lopen sinds enkele jaren honderden koeien. Het water voor de dorpen gaat ongezuiverd en ongecontroleerd de drinkwaterleiding in.

In het dorp los Chilchos is in 1999 een drinkwatersysteem aangelegd. De gebruikte materialen waren inferieur en de capaciteit veel te laag. Het systeem functioneert zeer gebrekkig. De dorpen Canaan en Anasco pueblo hebben geen drinkwatervoorzieningen.

Het gehele gebied staat bekend om de grote hoeveelheden lood en zink in de bodem. Bovendien is het water zeer zuur wat tot gevolg heeft dat veel van de zware metalen in het drinkwater terecht komen. Onderzoek naar de effecten van deze zware metalen op de gezondheid van de mensen heeft nooit plaatsgevonden.

drinkwatervoorziening Eén van de openbare drinkwatervoorzieningen die niet meer werken in Los Chilchos.

drinkwatervoorzieningDrinkwaterinlaat Los Chilchos. drinkwatervoorzieningBron van het drinkwater.

In 2013 is een bezoek gebracht aan de drinkwaterinlaat. Hoewel de situatie enigszins verbeterd is ten opzichte van 1999 blijft het bijzonder primitief en gevoelig voor bacteriële besmettingen. De bovenloop van het gebied, grond, bron en huis is in één koop aangeboden voor een bedrag van €15.000,-.

DNP gaat hulp vragen in Nederland.

8. Zorg voor sanitatie

Uit een studie van Schjellerup (2005)blijkt dat meer dan 90 % van de mensen in Los Chilchos drager zijn van één of meerdere darmparasieten. Dit heeft grote gevolgen voor de gezondheid van de kinderen en de mogelijkheid die ze hebben zich lichamelijk maar ook geestelijk te ontwikkelen. Toiletvoorzieningen in de dorpen zijn zeer gebrekkig of afwezig.

In 2013 is een bezoek gebracht aan de middelbare school van Los Chilchos. Deze was inmiddels voorzien van echte toiletten. De situatie in de woningen is onveranderd. Het overgrote deel van de huizen hebben geen toilet. Helaas zien veel inwoners ook niet de noodzaak van goede toiletvoorzieningen.

DNP heeft tot nu toe geen goede partner kunnen vinden om aan deze situatie iets te veranderen. Als u een idee hebt horen we dat graag!

toiletvoorziening Eén van de 'betere' toiletvoorzieningen in Los Chilchos

9. Zorg voor afvalwaterbehandeling

Leymebamba heeft al vele jaren een afvalwaterzuivering! De zuivering is niet af en werkt nog steeds niet. De zuivering is van groot belang voor de kwaliteit van de rivier de Utcubamba en voor de stroomafwaarts gelegen dorpen die van de rivier afhankelijk zijn voor hun drinkwatervoorziening.


De-zuivering
De zuivering van Leymebamba werkt niet..

DNP gaat aandacht vragen voor dit prachtig initiatief van de gemeenschap van Leymebamba.

10. Scholing

In het dorp Anasco pueblo was tot voor kort geen school of leraar. Met financiële hulp van APCT is voor een jaar een leraar aangesteld. Inmiddels is de school door de overheid erkend en heeft de leraar een overheidsaanstelling.

In Los Chilchos heeft de dorpsschool inmiddels de beschikking over eenvoudige computerfaciliteiten. Probleem blijft het gebrek aan elektriciteit. Deze kan alleen opgewekt worden door middel van een generator die accu's oplaadt.

In de dorpsscholen in Canaan en Anasco pueblo is een chronisch gebrek aan de meest elementaire leermiddelen.

dorpsschoolSchooltje van Anasco pueblo. dorpsschoolDe kinderen met hun leraar.

Scholen zijn de plekken waar aan de toekomst wordt gewerkt. DNP zal hiervoor aandacht blijven vragen.

tandenpoetsenIn 2013 heeft DNP in Los Chilchos de kinderen les gegeven in tandenpoetsen.

De benodigde fondsen en middelen komen tot nu toe van donaties van APCT (Apenheul Primate Conservation Trust) en particulieren. Aan onze zusterorganisatie in Peru (UCAMARI) is door het RABO foundation fund het mogelijk gemaakt om beginnende koffieboeren een microkrediet te verlenen.